wonderlijke winterwarmte

geen eindejaarsconference maar de canon van de kleinkunst in de lage landen van 1880 tot 1980
het mooiste Franse chanson van de vorige eeuw

zing mee met de grootste Nederlandstalige hits

het verhaal en het mooiste Nederlandstalig werk
van Conny Vandenbos